Så här arbetar jag

Redovisningen i ett företag kommer ingen undan och den kräver kunskap, beslut och kontroll men de dagliga monotona rutinerna går att effektivisera och automatisera oerhört mycket idag och ännu mer i framtiden tror jag. Mitt mål är att följa utvecklingen och jobba fram så kostnads- och tidseffektiva arbetssätt som är möjligt utifrån varje kund. I programmet Visma eEkonomi som jag valt att specialisera mig på kan du expempelvis:


  • koppla bokföringsprogrammet mot banken för automatiska avstämningar av in- och utbetalningar


  • sköta delar av din ekonomi från mobilen, exempelvis skapa kundfakturor och attestera leverantörsfakturor


  • i mobilappen kan du även fota dina kvitton vilka går direkt in i bokföringsprogrammet och läses delvis av automatiskt


  • programmet kan automatiskt tolka dina leverantörsfakturor och ge kontoförslagDu som kund


Jag försöker anpassa mitt arbetssätt efter ditt behov som företagare och förenkla din vardag. Du som som driver ett mindre företag kanske bokför allt eller en del själv så stämmer jag av t ex kvartalsvis.


Många företag hinner inte med sin administration alls och då försöker jag avlasta så mycket det går på ett så smidigt sätt som möjligt.


Andra företag har speciella system eller arbetssätt som kräver andra bokföringsprogam eller vill gärna fortsätta lämna in sina papper och då anpassar jag mina arbetssätt efter det. Jag har t ex arbetat mycket i både Specter, Fortnox och olika Vismaprogram men främst i Visma eEkonomi. Jag utgår alltid från dig som kund.


Jag har erfarenhet från olika branscher men främst från detaljhandeln, grossistverksamhet, vård, restaurang och konsultverksamheter och liknande.

Rovér Redovisning i Nacka   

Bäcktorpsvägen 8

  132 34 SALTSJÖ-BOO

070-493 16 76      pr@roverredovisning.se